Sử dụng kim tiêm, bút tiêm một lần rồi bỏ đi

Tiêu chuẩn ISO 7000/1051 này với kí hiệu được in trên kim tiêm, bút tiêm hoặc bao bì bơm tiêm khuyến cáo chỉ sử dụng kim tiêm một lần.

Logo “STERILE R” được in trên bao bì chứng nhận dụng cụ được khử trùng để dùng một lần.

Bất cứ dụng cụ nào được sử dụng lại là không còn vô trùng nữa.

Sử dụng lại kim tiêm có thể gây ra các hậu quả:

  • Insulin vẫn còn bên trong lòng kim có thể kết tinh lại và gây tắc kim tiêm lần tiếp theo.
  • Lần bôi trơn trên kim có thể bị mỏng đi và đầu kim bị cùn, có nguy cơ gây đau khi tiêm.

Sử dụng lại kim tiêm cũng làm tăng nguy cơ rối loạn phân bố mỡ nơi tiêm.

Bệnh nhân cần được giáo dục về các nguy cơ khi sử dụng lại kim tiêm