Que thử đường huyết Accu Chek Performa 50 que

550.000 VNĐ 520.000 VNĐ

Sử dụng cùng với máy đo đường huyết nhanh Accu-chek Performa để xác định nồng độ đường trong máu toàn phần
Có thể sử dụng cho cá nhân tự theo dõi hoặc tại cơ sở y tế
Dùng được với máu mao mạch – tĩnh mạch và máu trẻ sơ sinh (chỉ dùng tai cơ sở y tế)
Đáp ứng vượt tiêu chuẩn ISO 15197 về độ chính xác

  • Que thử Accu-chek Performa được sử dụng cho bệnh nhân tự theo dõi hoặc tại cơ sở Y tế. Viêc sử dụng máu Tĩnh mạch, Động mạch, Máu trẻ sơ sinh chỉ được thực hiện bởi nhân viên Y tế.  
  • Que thử Accu-chek Performa sử dụng men Mul-Q GDH  và chuẩn hóa với máu tĩnh mạch. Các giá trị tham chiếu thu được bằng cách sử dụng phương pháp Hexokinase chuẩn theo phương pháp ID-GCMS, là phương pháp quản lý đo lường chất lượng cao nhất để truy xuất dữ liệu đến tiêu chuẩn chính của NIST.