Dây thìa canh là loại cây gì? Dây thìa canh là 1 loại cây thuốc quý có tên khoa học là gymnema sylvestre, 1 loại cây dây leo, thân gỗ, được sử dụng tại Ấn độ, Trung quốc hơn 2000 năm nay để trị bệnh nước tiểu ngọt như mật, nó còn có tên Gurmar, có […]

Dây thìa canh có tên khoa học là Gymnema sylvestre, một loài cây đã được nền y học cổ truyền Ấn Độ Ayurveda sử dụng từ hơn 2.000 năm nay cho những người Đái tháo đường. nó còn có tên Gurmar, có nghĩa là kẻ huỷ diệt đường. Dây thìa canh – Dùng không đơn giản Nhiều bệnh […]

Dây thìa canh có tên khoa học là Gymnema sylvestre, một loài cây đã được nền y học cổ truyền Ấn Độ Ayurveda sử dụng từ hơn 2.000 năm nay cho những người Đái tháo đường. nó còn có tên Gurmar, có nghĩa là kẻ huỷ diệt đường. Hoạt chất chính trong Dây thìa canh […]